Cursus Bewust Opvoeden

De cursus Bewust Opvoeden is bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12. Het is een preventieve en praktische cursus waar ouders met ‘lichte’ opvoed vragen aan mee kunnen doen.

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen besproken:

aandacht geven en prijzen;
omgaan met gevoelens en luisteren;
zelfbeeld, zelfstandigheid en zelfvertrouwen;
heldere instructies geven, consequenties stellen en een alternatief voor straffen;
broertjes, zusjes, vriendjes;
opvoeden met aandacht.
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten: dinsdag 24 september, 1, 8,15, 22 oktober van 19.30 tot 21.30 uur.

Voor meer informatie en/of aanmelden stuur een mail naar pedagogencjgvolendam@ggdzw.nl.