Het onderzoek

Het wetenschappelijke onderzoek is het fundament voor het preventieve programma: inzetten op onderbouwde interventies en het monitoren van de behaalde resultaten. Het preventieve programma beslaat 80% van programma LEF, maar levert niet direct resultaten op. De eerste resultaten van de interviews, gepresenteerd in de raadsvergadering van 17 mei 2018, laten zien dat de factoren op alle gebieden in en rondom het kind zitten. Belangrijk om te weten is dat deze resultaten subjectief zijn. Uit het kwantitatieve onderzoek moet het kwalitatieve deel ondersteunen en versterken.

Repressie

Waar het programma 80% uit preventie bestaat, is de overige 20% voor repressie. Toezicht en handhaving is het sluitstuk. Als gemeente gaan we fors inzetten op handhaving. Dat doen we door eerst de informatiepositie te versterken, middels signalen van gemeente (boa’s) en de politie. Vervolgens zijn er vier domeinen waar we als gemeente de aandacht op gaan vestigen: ‘zitjes’ in huiselijke sfeer, openbare ruimte, ‘zitjes’ in bedrijfspanden en de horeca. Alle betrokkenen worden voorafgaand geïnformeerd over de gevolgen.

Denktank

De denktank is opgericht om de verbinding te zoeken met de samenleving. Het opzetten van het programma kunnen we niet alleen. De denktank dient als klankbordgroep voor ons als gemeente. In de denktank zitten ouders, verzorgers, kunstenaars en betrokken bewoners. Twee keer per jaar sluit de werkgroep genotmiddelen aan bij de denktank. Dat betekent dat die keren de denktank dan uitgebreid wordt met professionals, Moedige Moeders, horecaondernemers, politie, scholen, CJG medewerker, veiligheid en Club- en Buurthuiswerk. Deze samenstelling zorgt voor een brede klankbordgroep.

Je kunt hier het gehele onderzoek inzien.

Je kunt hier de LEF factsheet bekijken

Je kunt hier de rapportage van het ouderonderzoek bekijken

Heeft u vragen, ideeën of tips? Laat het ons weten en mail ons op: lef@edam-volendam.nl