FAQ

Wat is LEF?

Gemeente Edam-Volendam is begonnen met de ontwikkeling van het programma LEF. De basis van LEF is het zoeken naar het antwoord op de vraag hoe we met z’n allen ervoor kunnen zorgen dat het gezonde verstand gaat zegevieren als het gaat om het maken van keuzes. Het doel van programma LEF is het terugdringen van het middelengebruik. Wie heeft het lef om mee te doen? Meedoen om een verandering te bewerkstelligen en alternatieven te bieden die voorzien in een gezonde toekomst van onze jeugd en samenleving. Iedereen speelt hierin een cruciale rol in het tot stand laten komen van een omgeving waar onze jeugd gezond kan opgroeien. Heb je ideeën, klik op onderstaande link

Wat is het doel van LEF?

Het hoofddoel van LEF is het terugdringen van het middelengebruik gemeente Edam-Volendam. In eerste instantie is de doelgroep kinderen en jongeren van 12- tot 18 jaar. Tegelijkertijd wil LEF ook bewustwording creëren bij hun ouders, want ook zij spelen een cruciale rol in het behalen van onze doelen en als het gaat om het maken van gezonde keuzes. LEF zal zowel preventief als repressief (opvoeren handhaving, inzet narcoticahond) in samenwerking met alle partners gaan optreden om haar doelen te behalen. Wat doet LEF? LEF is een wetenschappelijk onderbouwd lange termijn initiatief van de gemeente Edam-Volendam. Samen met Universiteit Utrecht is het plan van aanpak opgesteld om te komen tot de lokale factoren die voorafgaan aan onze problematiek. Het jaar 2018 is gebruikt om de volledige problematiek met deze lokale factoren in kaart te brengen. Uit dit onderzoek is een verklaringsmodel gekomen. Het hele onderzoek staat op de website: www.lef-edvo.nl.

Het jaar 2019 staat in het teken van het aanpakken van drie factoren: Sociale norm van ouders richting alcoholgebruik, de toegankelijkheid van alcoholgebruik (niet-thuis) en het organiseren van alternatieve activiteiten. Immers, als we als gemeente gaan inzetten op de toegankelijkheid dienen er alternatieven tegenover te staan.

Hoe kan ik zelf iets betekenen voor LEF?

Vooropgesteld: LEF is niet van iemand. LEF slaagt alleen als iedereen binnen de gemeenschap bereid is verandering in ons middelengebruik na te streven. Samen moeten we alternatieven gaan bieden die voorzien in een gezonde toekomst van onze jeugd en samenleving. Iedereen speelt een cruciale rol in het tot stand laten komen van een omgeving waar onze jeugd gezond kan opgroeien. LEF biedt een podium voor iedereen die hieraan wil bijdragen. Want sámen maken we LEF tot een succes! Organiseer jij leuke activiteiten voor de jeugd, of wil je persoonlijk iets betekenen voor LEF? Sluit je dan nu aan via: https://www.lef-edvo.nl/sluit-je-aan/

Wat zijn geschikte activiteiten voor LEF?

In principe is vrijwel iedere activiteit geschikt waarbij géén sprake is van middelengebruik. Een belangrijke voorwaarde is de doelgroep waarvoor u de activiteit wilt organiseren. We focussen ons namelijk nu op kinderen tot 18 jaar. Wilt u meer informatie hebben over hoe de gemeente of andere partners u hierbij kunnen ondersteunen? Hiervoor kunt u gebruik maken van het contactformulier: https://www.lef-edvo.nl/sluit-je-aan/ Wanneer worden de activiteiten bekend gemaakt? LEF is op dit moment druk bezig met het verzamelen van allerlei initiatieven en activiteiten. Het streven is rondom de zomer de eerste activiteiten op deze website te plaatsen en deze te promoten via onze mediakanalen. Blijf ook vooral activiteiten aandragen via: https://www.lef-edvo.nl/sluit-je-aan/