FAQ

Vraag en antwoord - kermis Edam en Volendam

Om helderheid te bieden over de aanpak van drank- en drugsmisbruik tijdens de kermissen, hieronder de meest gestelde vragen.

Drankmisbruik

Waarom mag ik onder de 18 jaar geen alcohol drinken?

Dit staat in de drank- en horecawet. Die schrijft vanaf 2014 voor dat alcoholgebruik onder de 18 jaar verboden is. Dit is een landelijke wet en moet iedereen zich aan houden.

Wat is de rol van de gemeente hierin?

De gemeente moet controleren of de horeca die regels (drank- en horecawet) naleeft. Bij overtreding krijgt de horecaondernemer een waarschuwing of boete (€1360,-).

Ben ik als jongere onder de 18 jaar strafbaar wanneer ik alcohol nuttig?

Ja, in de openbare ruimte kun je een boete van €95,- krijgen.

Gaan de politie en toezichthouders zoeken naar jongeren onder de 18 jaar die drank drinken of hebben gedronken?

Niet meer dan anders. De toezichthouders en de politie lopen over het evenemententerrein. Het kan zijn dat je aangesproken wordt en een waarschuwing of boete krijgt.

Mag ik onder de 18 jaar de dijk op?

Natuurlijk!

Hoe is het idee van het gebruik van polsbandjes ontstaan?

Het gebruikmaken van polsbandjes komt heel veel voor tijdens evenementen en horeca in Nederland. De horeca Edam-Volendam heeft deze aanpak overgenomen om de controle op leeftijd te vergemakkelijken.

Moet ik als ik tussen de 18 en 24 jaar ben verplicht een bandje halen?

Nee.

Wat gebeurt er als ik tussen de 18 en 24 jaar ben en ik wil drank halen en ik heb geen bandje?

De horeca heeft aangegeven: geen bandje is geen drank.

Waar en op welke momenten zijn de uitgiftepunten geopend?

Van 12:00 uur tot 24:00 uur. Op maandag vanaf 07:30 uur. Locaties uitgiftepunt polsbandjes: Edam - Damplein, Volendam - Zeestraat 35 (naast het museum), D’Ouwe Helling en hoek t’Gat/Meerzijde.

Moeten we elke dag een nieuw bandje halen?

Ja, het plan is nu dat voor elke dag er een ander kleur bandje is.

Zijn er genoeg mensen bij het uitgiftepunt aanwezig, waardoor ik niet een uur in de rij sta?

Ja, de horeca heeft aangegeven dar er genoeg mensen aanwezig zijn op de uitgiftepunten. Wel kan het zijn dat je tijdens piekmomenten even moet wachten.

Hoe weten de mensen van buiten de gemeente dat er bandjes gehaald moeten worden?

Het heeft veelvuldig in de regionale media gestaan. Er wordt nog breder gecommuniceerd.

Zijn er genoeg bandjes?

Ja, de horeca heeft aangegeven dat er genoeg bandjes zijn.

Betreft het een proef?

Ja.

Welk identiteitsbewijs heb ik nodig om een bandje te kunnen halen?

Rijbewijs, identiteitskaart of paspoort.

Waar mag ik wél naar binnen als ik onder de 18 jaar ben?

Dat hangt van de huisregels van de horecazaken af.

Cameratoezicht

Worden de camerabeelden gebruikt om jongeren onder de 18 jaar te betrappen met drank/drugs?

Nee.

Waar worden de camerabeelden dan wel voor gebruikt?

Voor het toezichthouden op de bezoekersstroom van het evenement en de veiligheid van bezoekers en hulpdiensten.

Is de privacy van de omwonenden gegarandeerd?

Ja.

Zijn de camerabeelden voor iedereen te zien?

Nee. Alleen de toezichthouders in de centrale. In een opsporingsonderzoek kunnen de beelden gebruikt worden, maar verder heeft niemand toegang.

Lachgas en drugs

Mag ik lachgas bij me hebben?

Alleen voor eigen gebruik. Dat wil zeggen: één gevulde ballon, één gaspatroon. In de horeca en op terrassen gelden huisregels. Met lachgas ben je waarschijnlijk niet welkom.

Mag ik lachgas verkopen?

Nee. Rond de kermis is lachgasverkoop verboden. Gasflessen en handelsvoorraden worden in beslag genomen en er wordt proces-verbaal opgemaakt. Verkoop van andere drugs is natuurlijk ook strafbaar.

Mag ik drugs bij me hebben?

Nee, bij aantreffen wordt dit in beslag genomen.

Wordt er gecontroleerd op drugs?

Ja. Er wordt gecontroleerd net zoals anders, ook doormiddel van de drugshond.

Wat is LEF?

Gemeente Edam-Volendam is begonnen met de ontwikkeling van het programma LEF. De basis van LEF is het zoeken naar het antwoord op de vraag hoe we met z’n allen ervoor kunnen zorgen dat het gezonde verstand gaat zegevieren als het gaat om het maken van keuzes. Het doel van programma LEF is het terugdringen van het middelengebruik. Wie heeft het lef om mee te doen? Meedoen om een verandering te bewerkstelligen en alternatieven te bieden die voorzien in een gezonde toekomst van onze jeugd en samenleving. Iedereen speelt hierin een cruciale rol in het tot stand laten komen van een omgeving waar onze jeugd gezond kan opgroeien. Heb je ideeën, klik op onderstaande link

Wat is het doel van LEF?

Het hoofddoel van LEF is het terugdringen van het middelengebruik gemeente Edam-Volendam. In eerste instantie is de doelgroep kinderen en jongeren van 12- tot 18 jaar. Tegelijkertijd wil LEF ook bewustwording creëren bij hun ouders, want ook zij spelen een cruciale rol in het behalen van onze doelen en als het gaat om het maken van gezonde keuzes. LEF zal zowel preventief als repressief (opvoeren handhaving, inzet narcoticahond) in samenwerking met alle partners gaan optreden om haar doelen te behalen. Wat doet LEF? LEF is een wetenschappelijk onderbouwd lange termijn initiatief van de gemeente Edam-Volendam. Samen met Universiteit Utrecht is het plan van aanpak opgesteld om te komen tot de lokale factoren die voorafgaan aan onze problematiek. Het jaar 2018 is gebruikt om de volledige problematiek met deze lokale factoren in kaart te brengen. Uit dit onderzoek is een verklaringsmodel gekomen. Het hele onderzoek staat op de website: www.lef-edvo.nl.

Het jaar 2019 staat in het teken van het aanpakken van drie factoren: Sociale norm van ouders richting alcoholgebruik, de toegankelijkheid van alcoholgebruik (niet-thuis) en het organiseren van alternatieve activiteiten. Immers, als we als gemeente gaan inzetten op de toegankelijkheid dienen er alternatieven tegenover te staan.

Hoe kan ik zelf iets betekenen voor LEF?

Vooropgesteld: LEF is niet van iemand. LEF slaagt alleen als iedereen binnen de gemeenschap bereid is verandering in ons middelengebruik na te streven. Samen moeten we alternatieven gaan bieden die voorzien in een gezonde toekomst van onze jeugd en samenleving. Iedereen speelt een cruciale rol in het tot stand laten komen van een omgeving waar onze jeugd gezond kan opgroeien. LEF biedt een podium voor iedereen die hieraan wil bijdragen. Want sámen maken we LEF tot een succes! Organiseer jij leuke activiteiten voor de jeugd, of wil je persoonlijk iets betekenen voor LEF? Sluit je dan nu aan via: https://www.lef-edvo.nl/sluit-je-aan/

Wat zijn geschikte activiteiten voor LEF?

In principe is vrijwel iedere activiteit geschikt waarbij géén sprake is van middelengebruik. Een belangrijke voorwaarde is de doelgroep waarvoor u de activiteit wilt organiseren. We focussen ons namelijk nu op kinderen tot 18 jaar. Wilt u meer informatie hebben over hoe de gemeente of andere partners u hierbij kunnen ondersteunen? Hiervoor kunt u gebruik maken van het contactformulier: https://www.lef-edvo.nl/sluit-je-aan/ Wanneer worden de activiteiten bekend gemaakt? LEF is op dit moment druk bezig met het verzamelen van allerlei initiatieven en activiteiten. Het streven is rondom de zomer de eerste activiteiten op deze website te plaatsen en deze te promoten via onze mediakanalen. Blijf ook vooral activiteiten aandragen via: https://www.lef-edvo.nl/sluit-je-aan/