Over LEF

De gemeente Edam-Volendam is begonnen met de ontwikkeling van het programma LEF. De basis van LEF is het zoeken naar het antwoord op de vraag hoe we met z’n allen ervoor kunnen zorgen dat het gezonde verstand gaat zegevieren als het gaat om het maken van keuzes. En, in het verlengde daarvan, wie heeft het lef om mee te doen? Meedoen om een verandering te bewerkstelligen en alternatieven te bieden die voorzien in een gezonde toekomst van onze jeugd en samenleving. Iedereen speelt hierin een cruciale rol in het tot stand laten komen van een omgeving waar onze jeugd gezond kan opgroeien.

Gezond verstand gaat zegevieren

Het hoofddoel van LEF is het terugdringen van het middelengebruik in gemeente Edam-Volendam. In eerste instantie is de doelgroep kinderen tot 18 jaar. Geïnspireerd op het IJslandse model is de gemeente Edam-Volendam begonnen met de ontwikkeling van het programma LEF. De basis van LEF is het zoeken naar het antwoord op de vraag hoe we met z’n allen ervoor kunnen zorgen dat het gezonde verstand gaat zegevieren als het gaat om het maken van keuzes. En, in het verlengde daarvan, wie heeft het lef om mee te doen? Meedoen om een verandering te bewerkstelligen en alternatieven te bieden die voorzien in een gezonde toekomst van onze jeugd en samenleving. Meedoen om het stigma dat onze gemeente heeft als het gaat om het alcohol en drugsgebruik uit de wereld te helpen. Dat we met elkaar laten zien dat we dat beeld kunnen ombuigen en dat we bereid zijn die verandering met elkaar vanaf de grond op te bouwen.

Stip aan de horizon

De weg die we met elkaar inslaan is een lange. Deze weg gaat verder dan de stip op de horizon. De weg heeft bevlogenheid, passie, vertrouwen, wendbaarheid, maar vooral geloof nodig. Als we er met elkaar in geloven dat we een verandering tot stand kunnen brengen dan moet het gek lopen als de gezamenlijke kracht van een gemeenschap het niet redt om dat geloof tot realiteit te maken. Alleen samen met inwoners (jong en oud), bedrijven, verenigingen, instellingen en iedereen die mee wil werken kunnen we dit voor elkaar krijgen.

Heeft u vragen, ideeën of tips? Laat het ons weten en mail ons op: lef@edam-volendam.nl