Doelstelling

Het hoofddoel van LEF is het terugdringen van het middelengebruik in gemeente Edam-Volendam. In eerste instantie is de doelgroep kinderen tot 18 jaar. Geïnspireerd op het IJslandse model is de gemeente Edam-Volendam begonnen met de ontwikkeling van het programma LEF. De basis van LEF is het zoeken naar het antwoord op de vraag hoe we met z’n allen ervoor kunnen zorgen dat het gezonde verstand gaat zegevieren als het gaat om het maken van keuzes. Wie heeft het lef om mee te doen?

Doe mee!

Meedoen om een verandering te bewerkstelligen en alternatieven te bieden die voorzien in een gezonde toekomst van onze jeugd en samenleving. Meedoen om het stigma dat onze gemeente heeft als het gaat om het alcohol en drugsgebruik uit de wereld te helpen. Dat we met elkaar laten zien dat we dat beeld kunnen ombuigen en dat we bereid zijn die verandering met elkaar vanaf de grond op te bouwen.

We moeten het samen doen!

Lef is niet van iemand. Lef is van ons allen. Het lukt alleen als we het lef hebben om keuzes te maken. Als we met elkaar het lef hebben om te knokken voor de toekomst van onze kinderen. Als we het lef hebben om aan de buitenwereld te laten zien dat het beeld dat men van ons heeft niet klopt omdat we dat zelf veranderd hebben. Onze toekomst en het imago van ons als inwoners veranderen door gebruik te maken van de gemeenschapszin. Stel uzelf nu de vraag, heeft u het LEF om mee te doen?

Heeft u vragen, ideeën of tips? Laat het ons weten en mail ons op: lef@edam-volendam.nl