LEF en FC Volendam gaan samenwerken!

LEF en FC Volendam gaan samenwerken!
LEF en FC Volendam slaan de handen ineen en gaan een partnerschap aan. Samen gaan zij activiteiten organiseren die in het teken staan van een gezonde leefstijl en educatie. De gezamenlijke doelstelling: het bereiken van een omgeving waarin de jeugd gezond kan opgroeien en vooral zichzelf kan zijn.

Feestelijke aftrap
Om de samenwerking symbolisch af te trappen wordt er op vrijdagavond 23 april in het KRAS Stadion bubbelvoetbal (tijdstip volgt) georganiseerd voor de jeugd vanaf 13 jaar. Dit natuurlijk met inachtneming van alle coronamaatregelen. Het streven is om dergelijke evenementen met regelmaat samen in de weekenden te organiseren. Dit sluit ook aan bij de wens van FC Volendam om haar maatschappelijke betrokkenheid te vergroten.

Programma LEF
Vier jaar geleden is de gemeente Edam-Volendam begonnen met LEF. Het voornaamste doel is om een gezonde leefstijl voor de jeugd te bevorderen en het middelengebruik van kinderen tot 18 jaar in de gemeente terug te dringen. LEF richt zich hierbij voornamelijk op het voorlichten en betrekken van ouders en de jeugd zelf. Vanuit LEF worden er alternatieve activiteiten voor de vrijdag- en zaterdagavond aangeboden in samenwerking met lokale initiatieven.